I mbliana bhí athas mhór orainn daltaí nua a fhailtiú isteach chuig Sruth na Gaeilge in Ardscoil Naomh Maolmhaodhóg i gCaisleán an Mhuilinn don 3ú bhliain i dtoll a chéile. Tháinig daltaí ó Bhunscoil Beanna Boirche i gCaisleán an Mhuilinn, Bunscoil Naomh Muire agus Padraig i nDún Phádraig agus ó Bhunscoil an Iúir. Is leir go bhfuil an sruth faoi bhlath agus tá deis ag na daltaí 10 n-abhar a fhoghlaim trí mheán na Gaeilge; Eolaíocht, An Ghaeilge, Stair, Tíreolaíocht, Spainnis, Infhostaíocht, Forbairt Phearsanta, Saoránacht, Reiligiún agus Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide. Mar shruth, bíonn deis ar leith ag na daltaí bheith ag foghlaim in atmaisféar Ghaelach agus dáthéangach.  Cuirtear scoth na n-áiseanna  agus rogha na ndeiseanna  ar fáil dona daltaí agus bíonn siad rannphairteach i ngach gné de saol  sínte na scoile, idir cheol,spóirt agus drámaíocht. Bíonn  na múinteoirí seo a leanas i mbun an teagaisc:

Mrs Pickering –                                 An Ghaeilge, Stair, Teagasc Críostaí, Forbairt Phearsanta, Infhostaíocht

Máistir Ó hÉidhin –          Eolaíocht, An Ghaeilge

Iníon Ní Fhlanagáin –      An Ghaeilge, Teagasc Críostaí, Forbairt Phearsanta,

Teicneolaíocht an Eolais agus Cumarsáid

Stair

Tíreolaíocht

Forbairt Phearsanta

Infhostaíocht

Iníon Ní Chasadaigh        Spáinnis

Bean Uí Aodha                  Teicneolaíocht an Eolais agus Cumarsáid

Tíreolaíocht

Infhostaíocht

This year we are delighted to welcome our new pupils into the IME Stream in St Malachy’s High School in Castlewellan for the 3rd year in a row. Pupils have come from Bunscoil Bheanna Boirche, Bunscoil Naomh Pádraig agus Muire and Bunscoil an Iúir. The stream is currently blossoming with pupils studying 10 subjects through the medium of Irish; Science, Irish, History, Geography, Spanish, Employability, Personal Development, Citizenship, R.E and ICT. As a stream the pupils have the opportunity to study in an Irish and bilingual context. Pupils are provided with excellent facilities and indeed fully participate in every section of extended school life from Music, to Sport and Drama. 

More in this category: « IME E School Departments »
   
© SMHS